Ruralni egzodus

ekonomsko-rječnik

Ruralni egzodus je raseljavanje stanovništva iz ruralnih područja u gradove. Procesi ovog tipa događali su se kroz povijest, ali s industrijskom revolucijom su postali važniji. Pojava koja se raširila i znatno intenzivirala sredinom dvadesetog stoljeća.

Ova pojava je značila preseljenje velikog broja stanovništva sa sela u gradove. Kao posljedica toga, u mnogim zemljama došlo je do depopulacije ruralnog svijeta, s višestrukim posljedicama, pa i ekonomskim.

Očekivanja boljeg posla, pristupa uslugama i volje, u konačnici, za postizanjem većeg blagostanja bili su elementi koji su pronađeni, i još uvijek su, u osnovi ruralnog egzodusa.

Posljedice seoskog egzodusa

Posljedice ovog fenomena bile su višestruke. S jedne strane, selo je doživjelo proces depopulacije. S obzirom da su glavni protagonisti ovog pokreta stanovništva bili mladi, došlo je do postupnog demografskog starenja. Posljedično, gubitak stanovništva određenih karakteristika doveo bi do značajnih neravnoteža. Posljedice ovog fenomena možemo vidjeti i danas. Štoviše, posljednjih desetljeća ne samo da se nije preokrenuo, nego se povećao.

Posljedice seoskog egzodusa osjetile su se i u gradovima. Mogućnost dobivanja posla ili pristupa nepostojećim uslugama na selu umnožavala je gradsko stanovništvo. Dolazak ove populacije generirao je porast radne snage u gradovima. Ova nova radnička klasa ruralnog podrijetla morala je preživjeti u vrlo nesigurnim situacijama. Predgrađa u kojima su ti ljudi preživjeli, oko tvornica, znatno su porasla. To je generiralo rast urbanog prostora na kaotičan i neuređen način, s prostorima u kojima su higijenski i sanitarni uvjeti bili uočljivi po njihovoj odsutnosti.

Povijest ruralnog egzodusa

S povijesne točke gledišta, možemo reći da je ruralni egzodus počeo dobivati ​​na važnosti s industrijskom revolucijom. Tako se od 1750. do sredine 19. stoljeća ovaj fenomen javlja među zemljama u kojima se industrijalizacija širi.

Jedna od posljedica industrijalizacije bila je da je selo prošlo kroz proces tehnifikacije. Uvođenjem strojeva u poljoprivredne poslove nastao je višak radne snage. Ova populacija, posebice mladi, odabrala je, s obzirom na okolnosti, preseljenje u urbana područja. Gradovi, pretvoreni u industrijska središta, nudili su tim ljudima sa sela mogućnost dobivanja posla.

Iako se pojam "ruralni egzodus" odnosi, s povijesnog stajališta na 18. i 19. stoljeće, ovaj se fenomen i dalje javlja. S jedne strane u industrijaliziranim zemljama, ali i u zemljama u razvoju. Upravo u tim zemljama ovaj fenomen dostiže znatne razmjere, s važnim posljedicama. U zemljama Latinske Amerike, Azije ili, u manjoj mjeri, Afrike, masovna kretanja stanovništva iz ruralnih područja u gradove stvarala su ozbiljne probleme.

Gradovi domaćini, kao što se dogodilo već nakon industrijske revolucije, nisu bili u stanju apsorbirati sve ovo stanovništvo. Kao posljedica toga, nastala su prigradska područja koja okružuju velike gradove, u kojima su stvoreni veliki džepovi siromaštva. Ljudi koji su živjeli u tim prostorima moraju to činiti bez jamstva da će dobiti minimalne usluge potrebne za održavanje dostojanstvenog života.

S obzirom na paralele između situacija koje su se događale odvojeno nekoliko desetljeća, pa čak i stoljeća, može se činiti da postoji neka povezanost između gospodarskog i industrijskog razvoja i egzodusa iz ruralnih područja. Privlačnost koju gradovi, stvarni ili fiktivni, vrše na ruralno stanovništvo bila je stalni element. Nada u bolji posao, uživanje u pristupu uslugama i želja, u konačnici, za postizanjem većeg blagostanja, osnovni su elementi ruralnog egzodusa, kao što smo spomenuli na početku članka.

Prema podacima Svjetske banke, udio ljudi koji žive u ruralnim područjima opao je posljednjih desetljeća. Naime, 2007. godine dogodilo se da je gradsko stanovništvo prvi put nadmašilo ruralno. Trend je stoga, ako nema promjene, kretanje prema svijetu gradova. Zapravo, procjene pokazuju da će gotovo 70% svjetske populacije živjeti u gradovima do 2050. godine.

Oznake:  Argentina biografija rangiranje 

Zanimljivi Članci

add