Računovodstveni ciklus

računovodstvo

Računovodstveni ciklus je razdoblje u kojem poduzeće kronološki i pouzdano bilježi svaku transakciju u svom dnevniku kako bi analiziralo, pripremilo i pripremilo financijske informacije. Također je poznat kao računovodstveni proces ili tok registra.

Računovodstveni proces sastoji se od svih koraka koji se moraju slijediti od nastanka računovodstvenog događaja do ulaska u sustav i stoga se odražava u financijskim izvještajima.

Kakav je računovodstveni ciklus?

Faze računovodstvenog ciklusa počinju identifikacijom računovodstvenog događaja, kao što je prodaja robe. Sljedeći korak je generiranje računovodstvene isprave koja podržava ovu transakciju i koja omogućuje da se ona prikaže u računovodstvu, kvantificirajući činjenicu u novčanim jedinicama i s određenim datumom.

Nakon što je ovaj dokument (otpremnica ili račun) generiran, operacija se bilježi u dnevnik. Na kraju računovodstvenog ciklusa, koji je obično od siječnja do prosinca, transakcije se prenose u glavnu knjigu. Nakon određenih prilagodbi (amortizacije, reklasifikacije između kratkoročnih i dugoročnih, obračun rezultata itd.), računovodstvo se zatvara radi generiranja konačnih financijskih izvještaja.

Grafički bi računovodstveni ciklus bio ovakav:

Oznake:  SAD biografija usporedbe 

Zanimljivi Članci

add